PRO HOUSE Management

We are the Most Professional Property Management Company in Chiang Mai

          บริษัท โปรเฮาส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งที่ดำเนินการรับบริหารจัดการอาคารสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน-คอนโด หอพัก อพาร์ทเม้นท์ สโมสร/คลับเฮ้าส์ โดยนโยบายจะเน้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและผู้พักอาศัยมากที่สุด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผู้รับบริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพและพร้อมให้คำแนะนำ และขอรับอาสาเข้าช่วยดูแลบริหารการจัดการเพื่อให้การดูแลอาคารชุมชนที่พักอาศัยของท่านเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการอันจะเป็นการรักษา และเพิ่มมูลค่าของอาคารที่พัก/ชุมชนหมู่บ้านให้คงคุณค่ามากยิ่งขึ้น

Refference Project​

ประวัติความเป็นมา

บริษัท โปรเฮาส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ด้วยความร่วมมือของทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอาคารชุด, หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน ภายใต้สโลแกน “Add  Value to Your Living” ซึ่งหมายถึงเราพร้อมที่สร้างมูลค่าที่อยู่อาศัยของท่านให้อยู่แบบยั่งยืน และจะจัดการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ ลดค่าใช้จ่าย โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เรามีทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยได้นำระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และการเข้าตรวจสอบภายใน ตามระบบบริษัทที่ได้วางไว้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้พักอาศัยทุกท่าน เพื่อประโยชน์สุขของการอาศัยร่วมกัน โดยการจัดทำกล่องรับคำเสนอแนะ และแบบแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สามารถรับทราบได้ถึงความต้องการของลูกค้า และรีบแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของบริษัทฯ

- เพื่อบำรุงรักษาอาคาร/หมู่บ้านจัดสรร และทรัพย์สิน
- ให้คงอยู่ ในสภาพดี มีอายุการใช้งานยาวนาน
- เพิ่มมูลค่าให้กับอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร
- ให้บริการที่เป็นมาตรฐาน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจ
- ของผู้พักอาศัยเป็นหลัก
- เพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่มากขึ้น
- สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุด


โครงการที่ บริษัท โปรเฮาส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด รับบริหารอยู่ ณ ปัจจุบัน

1. โครงการ North 3 (ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่) เริ่ม 1 พฤศจิกายน 61
2. โครงการ The Prio Condo (ถ.วัวลาย ต.หายยา แยกสนามบิน จ.เชียงใหม่)
3. โครงการหมู่บ้านจัดสรร วรารมย์ (อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่)
4. โครงการหมู่บ้านจัดสรรกาญจน์กนก12 เฟส1 (ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) เริ่ม 8 มิถุนายน 63
5. โครงการ หมู่บ้านจัดสรร ศิวาลัย4 (อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่)
6. โครงการ My Hip condominium 1 (ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่) เริ่ม 1 สิงหาคม 62
7. โครงการ Chiang Mai Riverside Condo (ถ.เชียงใหม่-ลำพูน) เริ่ม 2 มกราคม 62
8. โครงการ หมู่บ้านจัดสรร เชียงใหม่ฟลอร่าวิลล์ (ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่) เริ่ม 1 มิถุนายน 62
9. โครงการ หมู่บ้านจัดสรร โมโนทาวน์ (ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่) เริ่ม 3 กรกฎาคม 62
10. โครงการ Hinoki Condo (318 ม.1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
11. โครงการ The Next Condo 3.1 (ถ.เชียงใหม่-พร้าว แยกมีโชค) เริ่ม 16 มีนาคม 61
12. โครงการ Promt Condo (ถ.ซูเปอร์ไฮเวย์ แยกรินคำ จ.เชียงใหม่) เริ่ม 1 เมษายน 61
13. โครงการ One Plus Condo คลองชล 2 ( ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
14. โครงการ One Plus Condo คลองชล 3 (ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่) เริ่ม 1 มิถุนายน 61
15. โครงการ One Plus Condo บิสสิเนสพาร์ค 2 ( ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
16. โครงการ One Plus Condo บิสสิเนสพาร์ค 3 ( ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
17. โครงการ One Plus Condo บิสสิเนสพาร์ค 4 ( ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ )เริ่ม 16 ตุลาคม 61
18. โครงการ One Plus Condo เจ็ดยอด 1 (ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่)
19. โครงการ One Plus Condo เจ็ดยอด 2 (ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่) เริ่ม 2 มกราคม 62
20. โครงการ One Plus Condo มช.1 (ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่) เริ่ม 1 เมษายน 61
21. โครงการ One Plus Condo มช.2 (ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
22. โครงการ Oneplus condo สวนดอก 7 (ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
23. โครงการ Oneplus condo สวนดอก 8 (ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
24. โครงการ ศิริคอนโด (ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
25. โครงการ The Grand Benefit Condo (ถ.วงแหวนรอบสอง จ.เชียงใหม่)
26. โครงการ หมู่บ้านจัดสรร นนนิภา เฟส1 (ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) เริ่ม 16 กุมภาพันธ์ 63
27. โครงการ หมู่บ้านจัดสรร นนนิภา เฟส2 (ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) เริ่ม 16 กุมภาพันธ์ 63
28. โครงการ One Plus Condo มหิดล5 (ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
29. โครงการ เดอะ ยูนีค คอนโด คูเมือง1 (ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่) เริ่ม 1 กรกฎาคม 63
30. โครงการ เดอะ ยูนีค คอนโด คูเมือง2 (ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่) เริ่ม 1 กรกฎาคม 63
31. โครงการ โบ๊ท คอนโดมิเนียม (ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่) เริ่ม 1 กรกฎาคม 63
32. โครงการเดอะ ยูนีค คอนโด รวมโชค (ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่) เริ่ม 15 กันยายน 63
33. โครงการ The Next เจ็ดยอด คอนโดมิเนียม (อ.เมือง จ.เชียงใหม่) เริ่ม 1 ธันวาคม 63